Enko

Firma ENKO Norbert Kozubek działa w branży IT i geoinformatycznej od 2010. Specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Swoją uwagę koncentruje na wykorzystywaniu narzędzi GIS w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi i rolniczymi.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu nabytym w czasie współpracy z największymi przedsiębiorstwami geodezyjnymi i telekomunikacyjnymi w kraju, firma uczestniczy w projektach wymagających ogromnego zaangażowania. Do zrealizowanych prac należą m.in.: - aktualizacja Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych ( GBDOT ) - uaktualnienie i modyfikacja referencyjnych danych wektorowych w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i danych GIS.

Firma uczestniczy w programie IACS realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mającym na celu kontrolę gospodarstw rolnych ubiegających się o Dopłaty Bezpośrednie z ARiMR.

Oferta

Firma Enko prowadzi działania z zakresu:

> kontrole bezpośrednie gospodarstw rolnych <
> aktualizacja Referencyjnych Danych Wektorowych <
> aktualizacja Topograficznej Bazy Danych <
> inne usługi z branży GIS, IT i Geoinformatyki <

Kontakt

Jeżeli oferta naszej firmy spotkała się z Państwa zainteresowaniem, zachęcamy do kontaktu.

ENKO NORBERT KOZUBEK
ul.Olszewskiego 20 - Moduł G
25-663 Kielce


email: office@enko.pro